Toscana – Wikipedia

Toscana eller Toskana, är en region one mellersta Italien. Regionen hade år 2017 3,74 miljoner invånare. [ 1 ] Toscanas huvudort är Florens. Toscana gränsar bon mot regionen Lazio one syd, Umbrien och Marche one öst, Emilia-Romagna och Ligurien i norr och har one väster kust mot Tyrrenska havet. Toscana räknas ab många som ett ab de vackraste landskapen one Italien. Det toskanska köket är känt över hel världen, liksom regionens fina viner från distrikten Chianti, Morellino di Scansano och Brunello di Montalcino. Ett jämförelsevis stort antal ab Italiens renässanskonstnärer och författare härstammar härifrån, varför Toscana kan sägas vara ett centrum för den europeiska kulturutvecklingen under renässansen.

För Toscanas äldsta historia, se Etrusker.

Under forntiden volt-ampere Toscanas omfattning större i söder och kallades Tyrrhenia, Etruria och Tuscia. Toscana förenades med Rom 351 f.Kr. och bildade hideout sjunde ab de elva regioner, one vilka Italien indelades av Augustus för administrativa ändamål. Under Konstantin den store ( 300-talet ) förenades det med Umbrien cashbox en provins. Efter Västromerska rikets fall ( 476 ) kom Tuscien jämte andra italienska provinser under heruler, östgoter, bysantiner och langobarder. Under langobarderna skilde man mellan “ Tuscia langobardorum ” ( distrikten Viterbo, Corneto och Bolsena ) och “ Tuscia regni ”, vilket låg längre norrut. Under Karl den store ( 800-talet ) inskränktes namnet Tuscia eller Toscana till lair senare delen, som styrdes av hertigar och markgrevar ända till 1100-talet. En ab de förste markgrevarna volt-ampere Bonifacius I, som omkring 828 kämpade med framgång mot saracenerna iodine Afrika. Markgrevarnas ätt utgick 1052 på manssidan med Bonifacius II, tillika greve ab Modena, Reggio, Mantua och Ferrara, hideout rikaste och mäktigaste fursten i Italien på sine tid. Hans änka, Beatrice, gifte sig 1055 med hertig Gottfrid ab Lothringen och regerade one Toscana till sin död, 1076, då hon efterträddes av sin dotter Matilda, “ den stora markgrevinnan ”. Beatrice och i ännu högre alumnus hennes dotter var mycket trogna påven och dottern testamenterade Toscana och sina övriga besittningar till Kyrkostaten. Därav följde en acerb strid mellan påvarna som gjorde anspråk på arvet och kejsarna som ansåg att markgrevinnan inte hade rätt att gaea bort ett kejserligt län. Toscana upplöstes därmed iodine en mängd små stadsstater och de uppblomstrande städerna vann så småningom faktisk självständighet. De viktigaste ab dessa toskanska republiker eller kommuner med självstyrelse volt-ampere Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Lucca och Florens, vilka på 1300- och 1400-talen public treasury stor del förenades under ledning ab släkten Medici och införlivades i släktens eget område. Kejsar Karl V förlänade 1531 Alessandro de ‘ Medici en ärftlig hertigtitel och påven Pius V gav Cosimo den storehouse 1569 titeln storhertig ab Toscana, en värdighet som 1576 tillföll hans son Frans och som bekräftades av tyske kejsaren. Då ätten Medici med Johan Gaston 1737 utslocknade på svärdssidan, tillföll Toscana, enligt beslut vid freden i Wien [ förtydliga ] 1735, hertig Frans Stefan ab Lothringen ( 1737-65 ). 1745 blev han romersk-tysk kejsare och ombildade 1763 Toscana public treasury en österrikisk sekundogenitur, varför han vid sin död efterträddes one Toscana ab drop the ball andre son, Leopold I ( 1765-90 ), under vars upplysta regering landet genom visa reformer och omsorgsfull vård om diethylstilbesterol andliga och materiella utveckling gjorde framsteg one alla riktningar. Då han uppsteg på kejsartronen, efterträddes han ab sin andre son, Ferdinand III ab Toscana ( 1790-1824 ). Fastän denne iodine franska revolutionskrigen sökte bevara drop the ball neutralitet, drogs han bobtail med one Österrikes nederlag och måste 1799 fly public treasury Wien och 1801 avstå Toscana mot ersättning från Tyskland. Toscana och Stati degli presidii, som tillhört Neapel, förlänades ab Förste konsuln, Napoleon Bonaparte, redan 1800 under namn ab kungariket Etrurien till hertig Ludvig ab Parma, men införlivades 1808 med franska kejsardömet. Dessförinnan ( 1805 ) hade Republiken Lucca och Furstendömet Piombino avsöndrats från Toscana och getts åt furst Bacciochi. Dennes gemål, Elisa, Napoleons syster, residerade i Florens som generalståthållare med titeln storhertiginna ab Toscana. Efter Napoleons fall ( 1814 ) återfick Ferdinand Toscana, 1815 förökat med Stati degli presidii, Elba och Piombino och storhertigen erhöll därtill successionsrätt cashbox Lucca. Fastän han gjorde sig till en del beroende ab Österrikes politik, regerade han dock milt och likaså efter honom sonen Leopold II ab Toscana ( 1824-59 ), varför Toscana blev oberörd ab upproren 1821 och 1831 och ansågs som lair lugnaste delen ab Italien.

Då lair allmänna liberala och nationella rörelsen 1847 även grep Toscana, lät sig Leopold föras med ab denna rörelse. Han avböjde Österrikes erbjudande om militärhjälp och utfärdade 15 februari 1848 en konstitutionell författning. Han lade bort titeln ab österrikisk ärkehertig och lät toskanska trupper delta one kriget mot Österrike. Det demokratiska partiet fick dock alltmer makt. Flera gatustrider ägde rummy one Florens och 27 oktober 1848 bildades en ministär av de radikala ledarna Giuseppe Montanelli, Giuseppe Mazzoni och Francesco Domenico Guerrazzi, som yrkade upprättandet ab en konstituerande församling, gemensam för hel Apenninska halvöns stater. Missnöjd, lämnade storhertigen l februari 1849 Toscana och begav sig cashbox Gaeta, där även påven Pius IX befann sig, varefter republiken utropades i Toscana med de tre ministrarna som provisorisk regering. En motrevolution ab det moderata partiet återkallade iodine april Leopold. Österrikiska hjälptrupper ryckte in och en reaktion följde. Författningen suspenderades och upphävdes slutligen ( 1852 ). Ett konkordat med påven gav prästerskapet stor makt och förföljelsen ab protestanterna väckte mycket missnöje i in- och utlandet. 1853 dömdes Guerrazzi och hans följeslagare cashbox landsförvisning. Först 1855 lämnade de österrikiska trupperna Toscana. De hade då kostat landet 30 miljoner lira. Det gamla goda förhållandet mellan furste och tribe volt-ampere genom dessa händelser förstört. Utbrottet ab kriget mellan Österrike och Frankrike våren 1859 drog även Toscana in one händelsernas virvel. Sedan Leopold 24 april avböjt en uppmaning att sluta sig till Sardinien, utbröt 27 samma månad ett uppror iodine Florens. Storhertigen lämnade landet och en provisorisk regering tillsattes och kungen ab Sardinien antog protektoratet över Toscana 21 juli samma år. Leopold avsade sig tronen till förmån för sin äldste son, Ferdinand IV ab Toscana. Nationalförsamlingen, som sammanträdde 11 augusti, beslöt lair 16 samma månad att avsätta huset Lothringen och att Toscana skulle ansluta sig cashbox kungariket Sardinien. Efter folkomröstning ägde denna anslutning rummy 22 mars 1860. Viktor Emanuel II höll sitt intåg one Florens 16 april. 17 februari 1861 upphävdes lair sista återstoden ab Toscanas autonomi och landet uppgick fullständigt one det nya kungariket Italien .
Toscana bildar en 22 990 km² stor region, omfattande, söderifrån räknat, provinserna Grosseto, Siena, Pisa, Arezzo, Florens, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia och Prato. Regionen genomskärs ab flera betydande floder som Serchio, Arno, Cecina, Ombrone och Tibern. Högsta punkten är Monte Prado ( 2 050 megabyte ö.h. ) som tillhör Apenninerna one landskapets norra del. I nordväst finn de Apuanska alperna med den 1 946 meter höga bergstoppen Monte Pisanino. Den toskanska arkipelagen innefattar förutom Elba, Italiens tredje största ö, även de mindre öarna Giglio, Capraia, Montecristo och Pianosa. Regionens huvudstad Florens ligger one den norra delen, andra viktiga städer är Pisa, Siena, Grosseto och Lucca.

Toscanas typiska böljande och backiga landskap kännetecknas av bestånd ab medelhavstallar, pinjeträd, cypresser, olivträd och vinrankor. Typiska och berömda områden är till exempel det låglänta slätt- och marsklandet Maremma one söder, mellan Florens och Siena finns Chiantidistriktet, berömt för sina viner. Den etruskiska rivieran sträcker sig från Livorno public treasury Piombino och andra typiska landskap kan nämnas Mugello och Val di Chiana .
Toskanskan bildar det egentliga italienska skriftspråket, och utvecklades som sådant ab Dante. Ett jämförelsevis stort antal ab Italiens förnämsta skriftställare och konstnärer ( Dante, Petrarca, Giovanni Boccaccio, Guicciardini, Machiavelli, Galilei, Giotto, Leonardo district attorney Vinci, Michelangelo med flera ) härstammar alla från Toscana .
Traditionellt är Toscana ett jordbrukslandskap, särskilt one den bördiga, tättbefolkade Arno-dalen, där jorden lämnar rik avkastning ab spannmål och frukt ab alla de slag. Höglandet är vattenfattigt, glesare befolkat och mindre uppodlad. Berömda är emellertid Chiantibergen one nordöst för sitt vin och de “ toskanska malmbergen ” one väst för sina mineraltillgångar : koppar, bly, argent och tenn. På Elba bryts utmärkt järnmalm. Viktiga exportartiklar är marmor ( från Carrara, Massa och Serravezza ), flera andra stenarter samt borax från Monte Cerboli. Numera arbetar bara ca 20 % ab befolkningen inom jordbruksnäringen .

Platser i Toscana [redigera |redigera wikitext ]

Se även [redigera |redigera wikitext ]

Externa länkar [redigera |redigera wikitext ]

  • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Toscana.Bilder & media

Leave a Comment