การดูแว่น rayban ที่ถูกต้อง จะใด้ไม่โดนหลอก ถึงเราจะไม่ใด้ขายของแท้ แต่เรามีจรรณญาบรรณ เพราะเราคือ เหมื่อนแท้ราคาถูก

โปรดศึกษาสักนิดเพื่อความมั่นใจ

วิธีการดูเรย์แบนของแท้อย่างถูกต้องที่ตัวแว่น

1. มีคำว่า RAYBAN มุมเลนส์ซ้าย ( สกรีนสีขาว ) ( ดูจากรูปได้ )
2. มีคำว่า RB มุมเลนส์ขวา ( รอยสักฝังเลนส์อาจอยู่ด้านในหรือนอกเลนส์ ) สำคัญ ( ดูจากรูปได้ )
3. มีคำว่า RB ที่รองจมูกทั้งสองข้าง ( ดูจากรูปได้ )
4. มีคำว่า made in Italy ที่ขาแว่นข้างหนึ่ง + รหัสรุ่น ( ดูจากรูปได้ )
5. สังเกตุที่งานผลิตก็ต่างกันแล้ว และการใส่ก็ต่างกันครับ มีความกระชับและเท่ห์ สุดๆๆ
6. ถ้าสั่งซื้อกับผมยิ่งดี และเท่ห์ขึ้นไปอีก

วิธีการเช็คไซด์แว่นเรย์แบน จะได้ทราบวิธีวัดไซด์กันนะครับ

Ray-Ban ของแท้ดูยังไง ตอนที่ 1
Click fullsize Click fullsize


เนื่องจาก Ray-Ban ในปัจจุบัน มีของ COPY ในตลาดมากมาย และมัน COPY ได้
เหมือนมากๆ ไม่มีทางที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ จะตรวจสอบได้เลย วันนี้ผมเลย
มา แนะนำวิธีดู Ray-Ban ของแท้ ว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ขยายความจากการดูส่วนประกอน

1. การดูสกรีนสีขาวนั้น ทำได้ยากเพราะสินค้าปลอมก็สามารถทำให้เหมือนมาก แต่ก็สามารถไว้เป็นส่วนประกอบโดยการดูลักษณะ
    ว่ามีลักษณะที่ถูกต้องหรือไหม จากขนาด ลักษณะฟอร์น ความคมของสีสกรีน เป็นต้น

2. การดูจากสัญลักษณ์ RB ที่มุมเลนส์ เนื่องจาก สัญลักษณ์ RB นั้นมีหลายแบบ ซึ่งมีดังนี้
    2.1 กรีดเนื้อเลนส์ด้านหน้า ซึ่งจะมีจำแนกออกเป็นแบบ หนา บาง และบางมาก 
          (ซึ่งแบบบางมากเป็นแบบล่าสุด จะมองเกือบไม่เห็น) 
    2.2 กรีดเนื้อเลนส์ด้านใจ   ซึ่งจะมีจำแนกออกเป็นแบบ บาง และบางมาก แต่มีลักษณะกลับด้าน 
          โดยถ้ามองจากด้านนอกก็จะมอง เป็น RB
          แต่ประเดนสำคัญ : คือทุกแบบ ต้องมีลักษณะกรีดลงไปในเนื้อเลนส์ โดยไม่สามารถขูดออกได้หรือ 
          ถ้าสองดูแล้วเอานิ้วลูบ ก็จะสะดุดนิ้วได้ แต่สินค้าปลอมก็มีลักษณะการปลอมการกรีดในเนื้อเลนส์ได้เหมือนกัน 
          แต่ลักษณะ ขนาด และความคมชัดอาจไม่เหมือนกัน ถ้าต้องการจำแนกด้วยวิธีนี้ผู้ที่ศึกษาต้องรู้จักชนิดของสัญลักษณ์ 
          เป็นอย่างดี และทุกแบบ อย่างเช่น พ่อค้าเป็นต้น

3. การดูจากสัญลักษณ์ RB ที่หมอนรองจมูก ซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็มีลักษณะต่างกัน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้โดยดูจาก 
    ลักษณะของฟอร์น ขนาด รูปแบบ 

4. การดูจากส่วนประกอบต่างๆ เช่น ข้อต่อต่างๆ โดยต้องมีลักษณะตรงตามรุ่นเป็นขนาดเดียวกัน แบบ รุ่น RB2140 
    ข้อต่อเป็นบานพับซึ่งช่วงข้อต่อ ต้องแนบกับตัวเฟรม  หรือ โลโก rayban ด้านนอก นั้นต้องมีลักษณะไม่อ้วน 
    ไม่เรียวเล็กจนเกินไป และตำแหน่งติดตั้งนั้น จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน
    ไม่เอียง จนเกินไป ถ้าเป็นรุ่น RB3025 ช่วงข้อต่อขาแว่นหรือบานพับนั้นต้องมีขนาดเท่ากัน ไม่ใหญ่หรือยาวไป เป็นต้น

5. การดูจาก สถานที่ผลิตนั้น โดยสินค้าแท้นั้นตอนนี้จะมีงานผลิต 2 ที่ คือ Italy  China หรือ Japan (สำหรับรุ่น Limited)
    โดยลูกค้าบางท่านยังคงมีความเข้าใจว่าสินค้าแท้ของ RayBan นั้นต้องเป็น Hand made Italy หรือ Made in Italy 
    นั้นช่วยปรับความคิดใหม่นะครับ เนื่องจากปัจจุบัน มีการเพิ่มฐานผลิต เป็น Made in China หรือเป็น T Made in China เป็นต้น
    แต่รุ่นที่เป็น แบบ Hand made Italy นั้นยังคงผลิต ที่ Italy เท่านั้น ซึ่งถ้าลูกค้าคิดว่ามันไม่จริงผมมีวิธี ตรวจสอบง่ายๆ คือ
    สินค้าที่เป็นแว่นสายตานั้น 90% เป็น Made in China โดยท่านสามารถเดิน เข้าไปดูได้ตามห้างหรือ Shop ต่างๆ ได้เลย 
    ซึ่งนั้นก็หมายความว่าเรย์แบน ก็มีฐานผลิตที่ China หรือศึกษา และสอบถามไปยัง 
    เพราะถ้าลูกค้าเข้าไปสอบถามไปยังตาม Shop เมืองไทย นั้นก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องเนื่องมาจาก shop เมืองไทย
    ยังคงเป็นสินค้า Stock เก่า โดยยังไม่รู้จักหรือทราบว่ามีเป็น China เหมือนกันจนกว่าทางตัวแทนผู้นำเข้าจะนำสินค้า LOT ใหม่
    เข้ามา และปัจจุบัน ทางตัวแทนผู้นำเข้าก็ยัง ไม่มีการนำเข้าสินค้า LOT ใหม่ แต่ถ้าร้าน RKSHOPINTER นั้นเป็นการนำเข้า
    โดยตรงจากศูนย์ Rayban เราจึงได้สินค้าใหม่ และเป็นสินค้ามาจากศูนย์ Rayban โดยตรง จึงเรียนมาให้เพื่อนๆ 
    ชาว rayban club เข้าใจ

    ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Luxottica Group ผู้ผลิตและจำหน่ายแว่น Ray-Ban
    http://www.luxottica.com/en/activities/production/

ส่วนประกอบและข้อมูลอื่นๆ
ไม่มีทางที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ จะตรวจสอบได้เลย วันนี้ผมเลยมา แนะนำวิธีดู Ray-Ban ของแท้ ว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้าง1. การดูสกรีนสีขาวนั้น ทำได้ยากเพราะสินค้าปลอมก็สามารถทำให้เหมือนมาก แต่ก็สามารถไว้เป็นส่วนประกอบโดยการดูลักษณะว่ามีลักษณะที่ถูกต้องหรือไหม จากขนาด ลักษณะฟอร์น ความคมของสีสกรีน เป็นต้น2. การดูจากสัญลักษณ์ RB ที่มุมเลนส์ เนื่องจาก สัญลักษณ์ RB นั้นมีหลายแบบ ซึ่งมีดังนี้2.1 กรีดเนื้อเลนส์ด้านหน้า ซึ่งจะมีจำแนกออกเป็นแบบ หนา บาง และบางมาก ( ซึ่งแบบบางมากเป็นแบบล่าสุด จะมองเกือบไม่เห็น ) 2.2 กรีดเนื้อเลนส์ด้านใจ ซึ่งจะมีจำแนกออกเป็นแบบ บาง และบางมาก แต่มีลักษณะกลับด้านโดยถ้ามองจากด้านนอกก็จะมอง เป็น RBแต่ประเดนสำคัญ : คือทุกแบบ ต้องมีลักษณะกรีดลงไปในเนื้อเลนส์ โดยไม่สามารถขูดออกได้หรือถ้าสองดูแล้วเอานิ้วลูบ ก็จะสะดุดนิ้วได้ แต่สินค้าปลอมก็มีลักษณะการปลอมการกรีดในเนื้อเลนส์ได้เหมือนกันแต่ลักษณะ ขนาด และความคมชัดอาจไม่เหมือนกัน ถ้าต้องการจำแนกด้วยวิธีนี้ผู้ที่ศึกษาต้องรู้จักชนิดของสัญลักษณ์เป็นอย่างดี และทุกแบบ อย่างเช่น พ่อค้าเป็นต้น3. การดูจากสัญลักษณ์ RB ที่หมอนรองจมูก ซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็มีลักษณะต่างกัน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้โดยดูจากลักษณะของฟอร์น ขนาด รูปแบบ4. การดูจากส่วนประกอบต่างๆ เช่น ข้อต่อต่างๆ โดยต้องมีลักษณะตรงตามรุ่นเป็นขนาดเดียวกัน แบบ รุ่น RB2140ข้อต่อเป็นบานพับซึ่งช่วงข้อต่อ ต้องแนบกับตัวเฟรม หรือ โลโก rayban ด้านนอก นั้นต้องมีลักษณะไม่อ้วนไม่เรียวเล็กจนเกินไป และตำแหน่งติดตั้งนั้น จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่เอียง จนเกินไป ถ้าเป็นรุ่น RB3025 ช่วงข้อต่อขาแว่นหรือบานพับนั้นต้องมีขนาดเท่ากัน ไม่ใหญ่หรือยาวไป เป็นต้น5. การดูจาก สถานที่ผลิตนั้น โดยสินค้าแท้นั้นตอนนี้จะมีงานผลิต 2 ที่ คือ Italy China หรือ Japan ( สำหรับรุ่น Limited ) โดยลูกค้าบางท่านยังคงมีความเข้าใจว่าสินค้าแท้ของ RayBan นั้นต้องเป็น Hand made Italy หรือ Made in Italyนั้นช่วยปรับความคิดใหม่นะครับ เนื่องจากปัจจุบัน มีการเพิ่มฐานผลิต เป็น Made in China หรือเป็น T Made in China เป็นต้นแต่รุ่นที่เป็น แบบ Hand made Italy นั้นยังคงผลิต ที่ Italy เท่านั้น ซึ่งถ้าลูกค้าคิดว่ามันไม่จริงผมมีวิธี ตรวจสอบง่ายๆ คือสินค้าที่เป็นแว่นสายตานั้น 90 % เป็น Made in China โดยท่านสามารถเดิน เข้าไปดูได้ตามห้างหรือ Shop ต่างๆ ได้เลยซึ่งนั้นก็หมายความว่าเรย์แบน ก็มีฐานผลิตที่ China หรือศึกษา และสอบถามไปยัง www.rayban.com ได้เลยเพราะถ้าลูกค้าเข้าไปสอบถามไปยังตาม Shop เมืองไทย นั้นก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องเนื่องมาจาก shop เมืองไทยยังคงเป็นสินค้า Stock เก่า โดยยังไม่รู้จักหรือทราบว่ามีเป็น China เหมือนกันจนกว่าทางตัวแทนผู้นำเข้าจะนำสินค้า LOT ใหม่เข้ามา และปัจจุบัน ทางตัวแทนผู้นำเข้าก็ยัง ไม่มีการนำเข้าสินค้า LOT ใหม่ แต่ถ้าร้าน RKSHOPINTER นั้นเป็นการนำเข้าโดยตรงจากศูนย์ Rayban เราจึงได้สินค้าใหม่ และเป็นสินค้ามาจากศูนย์ Rayban โดยตรง จึงเรียนมาให้เพื่อนๆชาว rayban club เข้าใจ

  1. ของ แท้จากศูนย์มีอะไรให้มาบ้าง

    • กล่องกระดาษสีเทา พร้อม Barcode ตามรูป

    • กล่องหนังสำหรับใส่แว่น จะต้องเป็นแบบ Soft case เท่านั้น มีหลายแบบ

    • ผ้าเช็ดเลนส์ ต้องมีสีเทาตามรูป

    • คู่ มือการใช้งาน สีดำตามรูป

    • รุ่นพิเศษเช่น 3025 จะมี note เล่มเล็ก THE ICONS แนบไปด้วย 
     2140 Original Wayfarer จะมี note เล่มเล็ก COLORIZE แนบไปด้วย

  1. การ กันรังสี UV ของเลนส์ Ray-Ban แท้ ต้องกัน UV ได้ 100% (400nm)
   สามารถ ทดสอบได้โดยเครื่องเช็คยูวีของโฮย่า ตามรูป

    • Fake Ray-Ban = No UV-Ban คือมันไม่กันรังสีเลย อันตรายมาก
     ให้สังเกตที่แถบสี ในรูป มันไม่ลดลงเลย หมายความว่า มันไม่กัน UV เลย
     อันตรายยังไง คือเวลาเราใส่แว่นกรองแสง ม่านตาจะขยายเพื่อรับแสง
     แล้วถ้าม่านตาขยาย แต่เลนส์ไม่กันยูวี เราก็รับรังสียูวีเต็มๆ

    • Ray-Ban แท้ต้องกัน UV ได้ 100% Ray-Ban = UV-Ban
     ให้สังเกตที่แถบสีในรูป มันตัดออกไม่เหลือเลย หมายความว่า มันกัน UV 100%

 1. Ray-Ban ของแท้ผลิตที่ไหนบ้าง

   • ถ้าเป็นของเก่า แท้ๆ ต้อง made in usa By B&L (10 ปีที่แล้ว)


   • เมื่อ 28 เมษายน 1999 โดยให้บริษัท ดีทแฮล์ม เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
    ปัจจุบัน Oakley ก็ถูกซื้อโดย Luxottica แล้ว ทำให้ราคา Ray-Ban ในตอนนี้แพงขึ้นมาก 
    http://www.luxottica.com/english/profilo_aziendale/index_portafogliomarchi.html ของใหม่แท้ๆ made in italy By Luxottica โดย Luxottica ซื้อมาจาก B & Lเมื่อ 28 เมษายน 1999 โดยให้บริษัท ดีทแฮล์ม เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยปัจจุบันก็ถูกซื้อโดย Luxottica แล้ว ทำให้ราคา Ray-Ban ในตอนนี้แพงขึ้นมาก

  • รุ่น พิเศษ Japan Model จะผลิตในญี่ปุ่น และเป็นกรอบพลาสติกเท่านั้น ผลิต
   ขาย เฉพาะในเอเชีย โดยออกแบบแป้นจมูกให้สูงขึ้น เหมาะกับดั้งคนเอเชีย
   รุ่น นี้จะไม่มีคู่มือมาให้ และไม่สกรีนที่ขาแว่นว่า made in อะไร

  • New Model ในบางรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่นั้นจะมีการผลิตที่ประเทศจีนโดยมีการย้ายฐานการผลิต

  • เนื่องจากต้องการลดต้นทุนการผลิต แต่ยังคงมีการ QC จากประเทศอิตาลี ตัวอย่างอุปกรณ์

  • บางอย่างนั้นก็มีการผลิตที่ประเทศจีน ซึ่งสินค้าเบรนเนมชั้นนำก็มีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตเช่นกัน

Ray-Ban ของแท้ดูยังไง ตอนที่ 2 แบบเจาะลึก
Click fullsize Click fullsize

Table of Contents

 


ตอนที่ 2 นี้เราจะมาดูแบบเจาะลึก โดยยกตัวอย่างจากรุ่นยอดนิยม RB3025
รุ่นตี๋ใหญ่ ว่าเมื่อเราได้ของมาแล้วต้องดูอะไรบ้าง

ขั้น ต่อมาให้ดูที่ Bar code ว่ามันบอกอะไรเราบ้าง
– รุ่น RB3025 L0205 
– 
– *3N อันนี้สำคัญมาก มันเป็นตัวเลขที่บอกว่าเป็นเลนส์อะไร เข้มเท่าไหร่

จากนั้นเราจะมาดูที่ตัวแว่นว่า ตรงกันมั้ย
– ใต้คานของกรอบโลหะ จะสลัก RAY-BAN 58-14 ซึ่งจะเป็นขนาดของเลนส์ 
และช่วงจมูก ซึ่งจะตรงกับ Bar code
– ขาแว่นด้านขวา จะสกรีน Ray-Ban MADE IN ITALY
– ขาแว่นด้านซ้าย จะมี รุ่น ชื่อรุ่น ขนาด และตัว เลขที่บอกความเข้มและชนิดเลนส์
ในที่นี้คือ 3N ซึ่งเป็นเลนส์ธรรมดา เข้มระดับ 3 (ถ้าไม่มีตัวเลขนี้ ปลอมแน่ๆ )

จาก นั้นให้เราเปิดคู่มือดูตาราง TAB 1.
FILTER CATEGORIES:
– 0 ยอมให้แสงผ่าน 80-100% เหมาะกับสภาพแสงในร่ม ในอาคาร สลัวๆ 
– 1 ยอมให้แสงผ่าน 43-80% เหมาะกับสภาพแสงน้อย แดดไม่แรงมาก
– 2 ยอมให้แสงผ่าน 18-43% เหมาะกับสภาพแสงทั่วไป กลางแจ้งแดดแรง
– 3 ยอมให้แสงผ่าน 8-18% เหมาะกับแสงแดดแรงมากๆ กลางแจ้ง
– 4 ยอมให้แสงผ่าน 3-8% เหมาะกับสภาพแสงรุนแรงเช่น ล่องเรือในทะเล บนภูเขาที่มีหิมะ
หมาย เหตุ : 0-3 ใส่ขับรถได้ ยกเว้นในเวลากลางคืนหรือเวลาแสงน้อย
4 ไม่แนะนำให้ใส่เวลาขับรถ เพราะมันมืดเกินไป

N = Normal เลนส์ธรรมดา
P = เลนส์ Polarized
F = Photochromatic เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ

*3N ในที่นี้ก็คือ เลนส์ Normal เข้มระดับ 3

สัญลักษณ์ RB ในเลนส์
จะบอกว่าดูไปก็เท่านั้น เพราะของปลอมมันก็มี มีทั้ง BL และ RB ดังนั้นสัญลักษณ์อันนี้
ไม่สามารถยืนยันได้ว่า เป็นเลนส์ Ray-Ban แท้ ถ้าจะให้ชัวร์ต้องนำไปเข้าเครื่องเช็ค UV ด้วย
ถ้า มี RB แล้ว เช็ค UV ผ่าน ก็มั่นใจได้ในระดับนึงว่า เลนส์แท้ (เพราะของ Fake มันไม่ผ่าน)
อีกข้อนึงคือเลนส์แท้มัน distrotion free ใส่แล้วไม่งง ไม่อ้วก ลดความเมื่อยล้าของตา

มาลองจับผิดของ Fake กัน (รูปที่ 2)
– ที่ใต้คาน B&L มาจากไหนเค้าขายให้ italy ไป 10 ปีแล้ว ก๊อปไม่เนียน
– เท่านั้นยังไม่พอ ยังมาบอกว่า made in italy อีกตะหาก สับสนสุดๆ 
– ที่ขาแว่นไม่มีตัวเลขบอกชนิดและความเข้มของเลนส์ 
– มี RB ที่เลนส์ด้วย แต่มันดูจางๆ แถมไม่คมอีกตะหาก ของจริงตัว RB คมกริป
– ถ้าจับเข้าเครื่องเช็ค UV รับรองไม่ผ่านชัวร์

ตอนที่ 2 นี้เราจะมาดูแบบเจาะลึก โดยยกตัวอย่างจากรุ่นยอดนิยม RB3025รุ่นตี๋ใหญ่ ว่าเมื่อเราได้ของมาแล้วต้องดูอะไรบ้าง- รุ่น RB3025 L0205 58/14 135 คือ เลนส์กว้าง 58 มิล ช่วงจมูก 14 มิล ขายาว 135 มิล- *3N อันนี้สำคัญมาก มันเป็นตัวเลขที่บอกว่าเป็นเลนส์อะไร เข้มเท่าไหร่- ใต้คานของกรอบโลหะ จะสลัก RAY-BAN 58-14 ซึ่งจะเป็นขนาดของเลนส์และช่วงจมูก ซึ่งจะตรงกับ Bar code- ขาแว่นด้านขวา จะสกรีน Ray-Ban MADE IN ITALY- ขาแว่นด้านซ้าย จะมี รุ่น ชื่อรุ่น ขนาดในที่นี้คือ 3N ซึ่งเป็นเลนส์ธรรมดา เข้มระดับ 3 ( FILTER CATEGORIES : – 0 ยอมให้แสงผ่าน 80-100 % เหมาะกับสภาพแสงในร่ม ในอาคาร สลัวๆ- 1 ยอมให้แสงผ่าน 43-80 % เหมาะกับสภาพแสงน้อย แดดไม่แรงมาก- 2 ยอมให้แสงผ่าน 18-43 % เหมาะกับสภาพแสงทั่วไป กลางแจ้งแดดแรง- 3 ยอมให้แสงผ่าน 8-18 % เหมาะกับแสงแดดแรงมากๆ กลางแจ้ง- 4 ยอมให้แสงผ่าน 3-8 % เหมาะกับสภาพแสงรุนแรงเช่น ล่องเรือในทะเล บนภูเขาที่มีหิมะหมาย เหตุ : 0-3 ใส่ขับรถได้ ยกเว้นในเวลากลางคืนหรือเวลาแสงน้อย4 ไม่แนะนำให้ใส่เวลาขับรถ เพราะมันมืดเกินไปN = Normal เลนส์ธรรมดาP = เลนส์ PolarizedF = Photochromatic เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ*3N ในที่นี้ก็คือ เลนส์ Normal เข้มระดับ 3จะบอกว่าดูไปก็เท่านั้น เพราะของปลอมมันก็มี มีทั้ง BL และ RB ดังนั้นสัญลักษณ์อันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า เป็นเลนส์ Ray-Ban แท้ ถ้าจะให้ชัวร์ต้องนำไปเข้าเครื่องเช็ค UV ด้วยถ้า มี RB แล้ว เช็ค UV ผ่าน ก็มั่นใจได้ในระดับนึงว่า เลนส์แท้ ( เพราะของ Fake มันไม่ผ่าน ) อีกข้อนึงคือเลนส์แท้มันใส่แล้วไม่งง ไม่อ้วก ลดความเมื่อยล้าของตา- ที่ใต้คาน B & L มาจากไหนเค้าขายให้ italy ไป 10 ปีแล้ว ก๊อปไม่เนียน- เท่านั้นยังไม่พอ ยังมาบอกว่า made in italy อีกตะหาก สับสนสุดๆ- ที่ขาแว่นไม่มีตัวเลขบอกชนิดและความเข้มของเลนส์- มี RB ที่เลนส์ด้วย แต่มันดูจางๆ แถมไม่คมอีกตะหาก ของจริงตัว RB คมกริป- ถ้าจับเข้าเครื่องเช็ค UV รับรองไม่ผ่านชัวร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น