Swimming pool, screening room, bowling alley, gourmet kitchen, second… bowling alley, and it’s on the beach. สระว่ายน้ำ,ห้องดูหนัง,ลานโบว์ลิ่ง ห้องครัว ลานโบว์ลิ่ง และอยู่บนชายหาด Look, there’s the kitchen. No one died in there. ดูนี่ ห้องครัว ไม่มีใครตายในนั้น Bathroom, kitchen, who cares, and this is my scale model of the rolling Boulder scene from raiders… ห้องน้ำ ห้องครัว ใครสนกันล่ะ นี่คือแบบจำลอง ของฉากหินยักษ์กลิ้งในหนัง “ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า” To reacquaint you, there’s the bathroom, kitchen, and, of course, our bedroom. โอเค… แนะนำตามระเบียบ นั่นคือห้องน้ำ ห้องครัว และแน่นอน ห้องนอนของพวกเรา Maybe next, we should break in the… เรามาลองกันใน .. ห้องครัว เฮทเทอร์ Kitchen. Cutlery drawer. ห้องครัว, ลิ้นชักเก็บช้อนส้อม Kitchen, laundry, radiology, pathology, the morgue. ห้องครัว, ห้องซักรีด, ห้องฉายรังสี, ห้องอายุรเวช, ห้องเก็บศพ The kitchen was scaled down to a 9-year-old’s level so he could microwave his own meals, get food and utensils from the pantry. ห้องครัวถูกปรับให้เหมาะกับความสูงของเด็ก 9 ขวบ ดังนั้นเขาจึงใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร หาของกิน และหยิบเครื่องครัวได้ The kitchen where you made breakfast for your daughter. ห้องครัวที่คุณทำอาหารเช้าให้ลูกสาวน่ะ The kitchen must be that way. ห้องครัวน่าจะอยู่ตรงนี้ This kitchen is the birthplace of our triumphs. ห้องครัวนี้แหละ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ Kitchen in the back, ห้องครัวอยู่ด้านหลัง Kitchen just through there. ห้องครัวอยู่ทางด้านนี้ And his kitchen is, it’s perfect. ห้องครัวเขาสมบูรณ์แบบมาก Kitchen’s clear. Special Joe Jr.’s hot sauce that might be all that’s left. – I can get it from here. ห้องครัวโล่ง อาจจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียว Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs. ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น You shall be punished to work in the kitchen for ten days. เจ้าจะต้องถูกลงโทษให้ทำงานในห้องครัวเป็นเวลา 10 วัน. The butler is head of the kitchen and dining room. พ่อบ้านคอยดูแลห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร You look. I’ll search the kitchen. คุณลองค้นดู ฉันจะค้นห้องครัวเอง I’ll show you the dining room or the kitchen or the ballroom. หรือห้องครัว หรือห้องบอลรูม Then I hurried across to the kitchen. จากนั้นผมไปที่ห้องครัว Then he threw him into the toilet and nonchalantly rejoined us besides the cook’s body in the kitchen. แล้วก็โยนเขาไปในห้องน้ำ และไปสมทบกับเรา โดยที่ศพของแม่ครัวยังอยู่ในห้องครัว So who wasn’t there the entire time in the kitchen? แล้วใครที่ไม่ได้อยู่ในห้องครัวล่ะ? And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook. และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว We all ran to the kitchen to see the cook. เราทุกคนวิ่งไปที่ห้องครัว เพื่อดูแม่ครัว That’s right. He was the missing person in the kitchen after we found the cook dead. ใช่แล้ว เขาเป็นที่หายไปในห้องครัว Who are those two gorgeous women in the kitchen? ใครคือทั้งสองงดงาม ผู้หญิงในห้องครัว? Honey, will you get me some baggies and, uh, twistix from the kitchen? ฮันนี่คุณจะได้รับฉัน baggies และเอ่อ twistix จากห้องครัว? It ain’t the coffee in my kitchen. มันไม่ได้เป็นกาแฟในห้องครัวของฉัน She comes home from a hard day’s work, finds a bunch of gangsters in her kitchen… doing a bunch of gangster shit, there ain’t no tellin’ what she’s liable to do. เธอมาบ้านจากการทำงานหนักของวันพบพวงของคนร้ายอยู่ในห้องครัวของเธอ … ทำพวงของนักเลงอึ, ที่มีอยู่ไม่ไม่มี tellin ‘กับสิ่งที่เขามีแนวโน้มที่จะทำ Everyone was in the kitchen eating and drinking. ทุกคนอยู่ในห้องครัว ทานอาหาร He won’t let her run the house. He’s in the kitchen. He serves. เขาจะไม่ปล่อยให้เธอทำงานบ้าน เขาอยู่ในห้องครัว เขาทำหน้าที่ Will you go into the kitchen and get me a wet cloth? คุณช่วยไปไหนห้องครัว แล้วเอาผ้าเปียกให้ฉันหน่อยได้ไหม The bedrooms and bath are upstairs, the kitchen’s on the left. ห้องนอนกับห้องน้ำอยู่ชั้นบน ห้องครัวอยู่ทางซ้าย The kitchen lights were still on ไฟห้องครัวยังเปิดอยู่ They found it over there on the kitchen table. เจ้าหน้าที่เจอจดหมาย อยู่บนโต๊ะห้องครัว Living room secure. I’m heading to the kitchen. ห้องนั่งเล่นความปลอดภัย ผมกำลังตรงไปยังห้องครัว Well, she’s got her finger on everything I do… but not this kitchen. เธอมายุ่งวุ่นวายกับฉันทุกเรื่อง… แต่ไม่ยุ่งเรื่องห้องครัวนี้ You guys both do the crosswords in pen… and know what a kitchen should feel like and what the moon really is. คุณสองคนใช้ปากกา เล่นปริศนาอักษรไขว้ และรู้ว่าห้องครัวต้องเป็นยังไง และพระจันทร์ทั้งที่จริงคืออะไร Greetings from the kitchen, Fish. 100 bucks. ของขวัญจากห้องครัว เนื้อสดๆ 100เหรียญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น