ครั้งที่ วัน หมายเหตุ 1(ครั้งแรก) 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 2 26 หรือ 27 มกราคม ค.ศ. 1951 – 3 9 หรือ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 – 4 7 หรือ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 มีการใช้เครื่องจักรในการผลิตรูปหิมะครั้งแรก 5 28 ถึง 31 มกราคม ค.ศ. 1954 – 6 27หรือ28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 7 4หรือ5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1956 – 8 2หรือ3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 – 9 7 ถึง 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958 การจัดงานเป็นเวลา 3 วันเริ่มจากครั้งนี้ 10 6 ถึง 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 มีการจัดตั้งคณะกรรมการซัปโปโรยูกิมัตสึริ 11 5 ถึง 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1960 – 12 3 ถึง 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1961 – 13 2 ถึง 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962 – 14 1 ถึง 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 – 15 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1964 – 16 5 – 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 – 17 3 – 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1966 มีการเพิ่มวันจัดงานเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน จาก 3 เป็น 4 วัน 18 2 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967 – 19 1 – 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1968 – 20 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969 – 21 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1970 – 22 28 – 31 มกราคม ค.ศ. 1971 – 23 27 – 30 มกราคม ค.ศ. 1972 – 24 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1973 มีการเพิ่มเวลาเป็น 5 วัน 25 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1974 มีการจัดการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 26 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1975 – 27 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976 – 28 1 – 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1977 – 29 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1978 – 30 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1979 – 31 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1980 – 32 4 – 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 เทศกาลน้ำแข็งซูซูกิโนะ 33 3 – 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982 – 34 2 – 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 – 35 1 – 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984 – 36 7 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 – 37 5 – 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1986 – 38 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987 เพิ่มการจัดงานจาก 5 วันเป็น 7 วัน 39 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 – 40 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989 – 41 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 นากาจิมะร่วมจัดงานด้วย 42 5 -11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 – 43 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 – 44 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 – 45 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 – 46 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 – 47 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 มีการเปิดเว็บไซต์ประจำเทศกาลอย่างเป็นทางการ 48 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 – 49 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 – 50 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 – 51 7 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 – 52 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 มีผู้เข้าชม 2,340,000 คน (บันทึกสูงสุด) 53 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 – 54 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 – 55 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 – 56 7 – 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 – 57 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ซัปโปโระมีการขยายที่จัดงานออกไป 58 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 – 59 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 – 60 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 – 61 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 – 62 7 – 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 จำนวนผู้ชม 2,410,000 คน 63 6 – 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 – 64 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 – 65 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 – 66 5 – 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 –

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น