In their search for godforsaken avocados, quetzals will migrate to unlike slopes of the Continental Divide .
ใน การ เสาะ หา ผล อะโวคาโด ป่า นก เควตซัล จะ อพยพ ไป อยู่ ตาม ลาด เขา บริเวณ สัน ปัน น้ํา คอนติเนนตัล ดีไวด์ .

jw2019

Are those avocados ?
นั่นใช่ อะโกาโด รึเปล่า

OpenSubtitles2018.v3

We besides learn that the quetzal ’ s front-runner food is the barbarian avocado .
นอก จาก นี้ เรา ยัง ได้ ทราบ ด้วย ว่า อาหาร โปรด ของ เควตซัล คือ ผล อะ โวคาโด ป่า .

jw2019

The second group, of medium-sized trees such as biribá, avocado, and murumuru decoration, will need more quad .
กลุ่ม ที่ สอง ซึ่ง เป็น ต้น ไม้ ขนาด กลาง อย่าง เช่น บิริบา, อะโวคาโด, และ ปาล์ม มูรูมูรู ต้องการ ระยะ ห่าง ระหว่าง ต้น มาก กว่า .

jw2019

then in October they move to the Caribbean side to feed on a new crop of avocados .
เมื่อ ถึง เดือน ตุลาคม มัน ก็ จะ ย้าย ไป อยู่ ทาง ฝั่ง ทะเล แคริบเบียน เพื่อ จะ ยัง ชีพ ด้วย อะโวคาโด ใน ที่ แห่ง ใหม่ นี้ .

jw2019

Banana plants may grow there, and you might see such trees as breadfruit, avocado, guava, or mango .
สวน นี้ อาจ มี ต้น กล้วย และ ไม้ ผล เช่น สาเก, อะโวคาโด, ฝรั่ง, หรือ มะม่วง ด้วย .

jw2019

many stalls offer avocados, bananas, grapefruit, melons, pineapples, oranges, and lemons .
หลาย แผง ขาย อะโวคาโด, กล้วย, เกรปฟรุต, แตง, สับปะรด, ส้ม, และ มะนาว .

jw2019

many Nahuatl words, such as avocado, chocolate, coyote, and tomato, have found their way into the english language .
คํา ภาษา นาอัวเติล หลาย คํา ถูก นํา มา ใช้ ใน ภาษา อังกฤษ เช่น อะโวกาโด ช็อกโกแลต ไคโยตี ( สัตว์ คล้าย หมา ป่า ) และ โท เม โท ( มะเขือ เทศ ) .

jw2019

It will sit on a limb eyeing an avocado that dangles from the outgrowth of a neighbor tree .
มัน จะ เกาะ อยู่ ที่ กิ่ง ไม้ จ้อง มอง ผล อะโวคาโด ซึ่ง ห้อย อยู่ ที่ กิ่ง ของ ต้น ข้าง เคียง .

jw2019

In the garden grew many trees, including coconut palms arsenic well as citrus, breadfruit, avocado, and mango trees .
ใน สวน มี ต้น ไม้ หลาย ชนิด รวม ทั้ง ต้น มะพร้าว มะนาว สาเก อะ โวคาโด และ มะม่วง .

jw2019

So how is your avocado ?
อะโวคาโด ของคุณเป็นยังไงบ้าง ?

OpenSubtitles2018.v3

South of the Soutpansberg Mountains lies a alcoholic valley, where such fruits as avocados, banana, mangoes, and guava grow in abundance .
ทาง ใต้ ของ ภูเขา โซตปันสเบิร์ก มี หุบเขา ที่ เขียว ชอุ่ม ซึ่ง มี ผลไม้ อย่าง เช่น อะโวคาโด, กล้วย, มะม่วง, และ ฝรั่ง อย่าง อุดม สมบูรณ์ .

jw2019

This gaseous message can be put to good practice if you have green tomatoes or intemperate avocados .
อาจ ใช้ สาร ที่ เป็น ก๊าซ นี้ ให้ เป็น ประโยชน์ ได้ ถ้า คุณ มี มะเขือ เทศ ดิบ หรือ อะโวคาโด ที่ แข็ง .

jw2019

Maya farmers grew avocados, chili peppers, and angelic potatoes .
ชาว ไร่ เผ่า มายา ปลูก อะโวคาโด, พริก, และ มัน เทศ .

jw2019

He likes avocado .
ลูกชอบกิน อะโวคาโด้

OpenSubtitles2018.v3

so, it ‘s slice avocado, rolled oats with yellowish pink, the Aveeno moisturizer after every bathroom .
อย่าลืม อะโวคาโด้ ฝาน ข้าวปั้นกับกล้วยน้ําว้า ทาเบบี้ออยล์ หลังอาบน้ําทุกครั้ง …

OpenSubtitles2018.v3

By eating the roots of plants and cooked avocado pits !
โดย การ รับประทาน ราก ไม้ และ เมล็ด ของ ผล อะโวคาโด ต้ม !

jw2019

It swallows the fruit unharmed and some 20 to 30 minutes late regurgitates the avocado’s large seed .
มัน กลืน ผลไม้ นั้น เข้า ไป ทั้ง ลูก และ อีก 20 ถึง 30 นาที ให้ หลัง จึง จะ สํารอก เมล็ด ขนาด ใหญ่ ของ อะโวคาโด ออก มา .

jw2019

sol I like joker, avocado, Jaws, and my musical tastes were stuck in the’90s ?
งั้นแสดงว่าผมชอบไก่งวง อะ โวคาโด ชอบดูหนังเรื่อง Jaws รสนิยมการฟังเพลงของผมก็อยู่ในจุค 90 ‘s ใช่มั้ย

OpenSubtitles2018.v3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น