1
แนะนำตัวละคร

| 1 หน้า 01 เม.ย. 2563 19:00 น.  105,870 105,870 18 18

2 GenY_First Love 1

| 19 หน้า 01 เม.ย. 2563 19:00 น.  109,834 109,834 22 22 3 GenY_ First Love 2

| 11 หน้า 03 เม.ย. 2563 19:02 น.  36,473 36,473 10 10 4 GenY_First Love 3

| 11 หน้า 04 เม.ย. 2563 19:21 น.  27,197 27,197 7 5 GenY_First Love 4

| 12 หน้า 05 เม.ย. 2563 19:03 น.  28,349 28,349 8 6 GenY_First Love 5

| 15 หน้า 08 เม.ย. 2563 19:00 น.  26,706 26,706 10 10 7 GenY_First Love 6

| 14 หน้า 11 เม.ย. 2563 19:00 น.  24,843 24,843 12 12 8 GenY_First Love 7

| 10 หน้า 15 เม.ย. 2563 19:01 น.  23,370 23,370 4 9 GenY_First Love 8

| 15 หน้า 18 เม.ย. 2563 22:37 น.  24,958 24,958 12 12 10 GenY_First Love 9

| 17 หน้า 22 เม.ย. 2563 18:59 น.  26,275 26,275 11 11 11 GenY_First Love 10

| 17 หน้า 26 เม.ย. 2563 12:59 น.  35,123 35,123 17 17 12 GenY The Series_Perhaps Love 1

| 12 หน้า 15 พ.ค. 2563 18:59 น.  29,207 29,207 10 10 13 GenY The Series_Perhaps Love 2

| 9 หน้า 16 พ.ค. 2563 18:59 น.  25,219 25,219 9 14 GenY The Series_Perhaps Love 3

| 14 หน้า 22 พ.ค. 2563 19:00 น.  20,670 20,670 4 15 GenY The Series_Perhaps Love 4

| 10 หน้า 23 พ.ค. 2563 18:59 น.  19,088 19,088 12 12 16 GenY The Series_Perhaps Love 5

| 13 หน้า 29 พ.ค. 2563 18:58 น.  18,934 18,934 7 17 GenY The Series_Perhaps Love 6

| 10 หน้า 30 พ.ค. 2563 18:59 น.  18,629 18,629 8 18 GenY The Series_Perhaps Love 7

| 14 หน้า 05 มิ.ย. 2563 18:58 น.  18,460 18,460 7 19 GenY The Series_Perhaps Love 8

| 11 หน้า 06 มิ.ย. 2563 18:58 น.  20,164 20,164 12 12 20 GenY The Series_Perhaps Love 9

| 15 หน้า 18 มิ.ย. 2563 19:05 น.  18,598 18,598 14 14 21 GenY The Series_Perhaps Love 10

| 13 หน้า 19 มิ.ย. 2563 18:59 น.  19,082 19,082 10 10 22 GenY The Series_Perhaps Love 11

| 17 หน้า 20 มิ.ย. 2563 18:58 น.  18,888 18,888 5 23 GenY The Series_Perhaps Love 12

| 18 หน้า 21 มิ.ย. 2563 19:04 น.  18,269 18,269 12 12 24 GenY The Series_Perhaps Love 13

| 19 หน้า 22 มิ.ย. 2563 18:58 น.  18,174 18,174 8 25 GenY The Series_Perhaps Love 14

| 17 หน้า 23 มิ.ย. 2563 18:37 น.  17,408 17,408 6 26 GenY The Series_Perhaps Love 15

| 15 หน้า 24 มิ.ย. 2563 12:02 น.  17,163 17,163

 8 27 GenY The Series_Perhaps Love 16

| 16 หน้า 24 มิ.ย. 2563 19:00 น.  17,663 17,663 21 21 28 GenY The Series_Perhaps Love 17

| 15 หน้า 25 มิ.ย. 2563 19:01 น.  18,141 18,141 13 13 29 GenY The Series_Perhaps Love 18

| 12 หน้า 26 มิ.ย. 2563 18:58 น.  18,737 18,737 9 30 GenY The Series_Perhaps Love 19

| 20 หน้า 27 มิ.ย. 2563 12:12 น.  21,710 21,710 19 19 31 GenY The Series_Perhaps Love 20

| 15 หน้า 30 มิ.ย. 2563 19:53 น.  21,305 21,305 13 13 32 GenY The Series_Perhaps Love 21

| 13 หน้า 02 ก.ค. 2563 10:55 น.  21,118 21,118 15 15 33 GenY The Series_Perhaps Love 22

| 15 หน้า 04 ก.ค. 2563 15:54 น.  23,046 23,046 28 28 34 GenY The Series_Perhaps Love 23

| 16 หน้า 08 ก.ค. 2563 12:22 น.  22,504 22,504 22 22 35 GenY The Series_Perhaps Love 24

| 15 หน้า 11 ก.ค. 2563 14:33 น.  21,958 21,958 21 21 36 GenY The Series_Perhaps Love 25

| 14 หน้า 15 ก.ค. 2563 22:25 น.  22,072 22,072 15 15 37 GenY The Series_Perhaps Love 26

| 12 หน้า 18 ก.ค. 2563 20:09 น.  21,609 21,609 15 15 38 GenY The Series_Perhaps Love 27

| 21 หน้า 23 ก.ค. 2563 21:55 น.  23,590 23,590 21 21 39 GenY The Series_Perhaps Love 28

| 15 หน้า 31 ก.ค. 2563 18:57 น.  19,393 19,393 13 13 40 GenY The Series_Perhaps Love 29

| 18 หน้า 01 ส.ค. 2563 16:01 น.  19,752 19,752 9 41 GenY The Series_Perhaps Love 30

| 12 หน้า 02 ส.ค. 2563 18:46 น.  23,818 23,818 35 35 42 GenY The Series_Perhaps Love 31

| 16 หน้า 08 ส.ค. 2563 10:52 น.  26,191 26,191 45 45 43 GenY The Series_Perhaps Love 32

| 17 หน้า 18 ส.ค. 2563 13:06 น.  22,693 22,693 23 23 44 GenY The Series_Perhaps Love 33

| 12 หน้า 19 ส.ค. 2563 12:13 น.  23,950 23,950 36 36 45 GenY The Series_Perhaps Love 34

| 12 หน้า 20 ส.ค. 2563 17:53 น.  31,884 31,884 19 19 46 GenY The Series_Perhaps Love 35 THE END

| 14 หน้า 21 ส.ค. 2563 16:49 น.  71,209 71,209 54 54 47 Destiny 01 GenY The series

| 16 หน้า 09 ก.ย. 2564 00:00 น.  8,152 8,152 2 48 Destiny 02 GenY The series

| 17 หน้า 09 ก.ย. 2564 00:00 น.  3,764 3,764 0 49 Destiny 03 GenY The series

| 12 หน้า 09 ก.ย. 2564 00:00 น.  3,217 3,217

 0 50 Destiny 04 GenY The series

| 16 หน้า 09 ก.ย. 2564 00:00 น.  4,969 4,969 0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น