เรียก:

Read more: Maxel Fishing

วงศ, ปลาโรน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, ปลาโรน, ปลาโรน, วงเวลาท, ตอย, ราสส, กตอนต, จจ, ปลาโรน, นจ, ดขาว, rhynchobatus, djiddensis, การจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, chordataช, chondrichthyesช, นย, อย, elasmobranchiiอ, นด, rajiforme. wngsplaornn phasaxun efadu aekikh epliynthangcak plaornn plaornn chwngewlathimichiwitxyu curassiktxntn pccubn 1 plaornncudkhaw Rhynchobatus djiddensis karcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Chordatachn Chondrichthyeschnyxy Elasmobranchiixndb Rajiformeswngs Rhinobatidae Muller ampere Henle 1837skulduinenuxha plaornn xngkvs Guitarfishes plakradukxxncaphwkhnung inwngs Rhinobatidae miruprangkhlayplachlamaetmiswnhwaebnaehlmehmuxnplakraebn sungepnrxytxkhxngwiwthnakarcakplachlammathungplakraebn odywiwthnakarmatngaetyukhcurassiktxntn phbinekhtnaxunaelaekhtrxnthwolk thngthwipxemrikaehnux thwipaexfrika exechiy aelaxxsetreliythangtxnehnux enuxha 1 lksnaaelaphvtikrrm 2 karcaaenk 3 duephim 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunlksnaaelaphvtikrrm aekikhmipakxyubriewndanlangkhxnglatwehmuxnplakraebn hruxplachnak xasyaelawaynarwmknepnfungihy odypktiplatwemiycamikhnadihykwatwphumak xxklukepntw odyikhphthnaxyuinlatwaem epnplathiphbidnxyaelamisthanphaphiklsuyphnthuaelwthukchnid innannakhxngithy ekhyphbxyubanginxditthngthaelxndamnaelaxawithy aelaekhythukebdhruxaeh khxngchawpramngekiywtidkhunmabang aetmiidodytngicephraamiichplaesrsthkic xikthngyngniymtkepnekmkila idthukphbehnbangodynkdana thibriewnhmuekaasimiln aelarxbkxnghinriechriw plaornnkhnadotetmthixacmikhnadidthung 3 emtr nahnkkwa 200 kiolkrm thiphbinnannaithyidaekchnid Rhynchobatus djiddensis aelachnid Rhinobatos productus epntn 2 epnplathihakintamphunthxngnaechnphunokhlnhruxphunthrayehmuxnplakraebn odykinstwnakhnadelk echn iseduxnthael plutonium kung 3 bangkhrngxacphbidtampakaemna aehlngnakrxy hruxkrathngnacud 4 aetodypktiaelwcaxyutamchayfng aelaphbinkhwamlukimekin 30 emtr 4 karcaaenk aekikhtamhnngsux Fishes of the World inpi kh second 2006 idcaaenkxxkepnskultang iddngni khux Aptychotrema Rhinobatos Trygonorrhina aela Zapteryx khnathiinskul Platyrhinoidis aela Rhina idthukcaaenkiwinwngskhxngtnexng aelaemuxerw niskul Glaucostegus idaeykxxkcak Rhinobatos rwmthung Tarsistes kyngimthiaennxn skul Aptychotrema Norman 1926 Aptychotrema bougainvillii Muller ampere Henle 1841 Aptychotrema rostrata Shaw 1794 Aptychotrema timorensis last 2004 Aptychotrema vincentiana Haacke 1885 skul Glaucostegus Bonaparte 1846 Glaucostegus granulatus Cuvier 1829 plaornnhwisyks Glaucostegus halavi Forsskal 1775 Glaucostegus typus Bennett 1830 plaornnhwesiymyks skul Rhinobatos Linck 1790 Rhinobatos albomaculatus Norman 1930 Rhinobatos annandalei Norman 1926 Rhinobatos annulatus Muller adenosine monophosphate Henle 1841 Rhinobatos blochii Muller adenosine monophosphate Henle 1841 Rhinobatos cemiculus E Geoffroy Saint Hilaire 1817 Rhinobatos formosensis Norman 1926 Rhinobatos glaucostigma Jordan ampere Gilbert 1883 Rhinobatos holcorhynchus Norman 1922 Rhinobatos horkelii Muller ampere Henle 1841 Rhinobatos hynnicephalus Richardson 1846 Rhinobatos irvinei Norman 1931 Rhinobatos jimbaranensis last White adenosine monophosphate Fahmi 2006 5 Rhinobatos lentiginosus Garman 1880 Rhinobatos leucorhynchus Gunther 1867 Rhinobatos leucospilus Norman 1926 Rhinobatos lionotus Norman 1926 Rhinobatos microphthalmus Teng 1959 Rhinobatos nudidorsalis last Compagno ampere Nakaya 2004 6 Rhinobatos obtusus Muller adenosine monophosphate Henle 1841 plaornncmukkwang Rhinobatos ocellatus Norman 1926 Rhinobatos penggali last White adenosine monophosphate Fahmi 2006 5 Rhinobatos percellens Walbaum 1792 Rhinobatos petiti Chabanaud 1929 Rhinobatos planiceps Garman 1880 Rhinobatos prahli Acero P adenosine monophosphate Franke 1995 Rhinobatos productus Ayres 1854 plaornnhwesiym Rhinobatos punctifer Compagno amp Randall 1987 plaornnhwiscudkhaw Rhinobatos rhinobatos Linnaeus 1758 Rhinobatos sainsburyi survive 2004 Rhinobatos salalah Randall adenosine monophosphate Compagno 1995 Rhinobatos schlegelii Muller ampere Henle 1841 plaornnpum Rhinobatos spinosus Gunther 1870 Rhinobatos thouin Lacepede 1798 Rhinobatos thouiniana Shaw 1804 Rhinobatos variegatus Nair amp Lal Mohan 1973 Rhinobatos zanzibarensis Norman 1926 skul Rhynchobatus Rhynchobatus australiae Whitley 1939 plaornncudkhaw Rhynchobatus djiddensis Forsskal 1775 plaornncudkhaw Rhynchobatus immaculatus last Ho ampere Chen 2013 7 Rhynchobatus laevis Bloch adenosine monophosphate Schneider 1801 Rhynchobatus luebberti Ehrenbaum 1915 Rhynchobatus palpebratus Compagno ampere final 2008 Rhynchobatus springeri Compagno amp last 2010 plaornncudkhawlay Roughnose wedgefish Rhynchobatus sp nov A hrux 1 yngkhngimidrbkarbryay 7 8 skul Tarsistes Jordan 1919 Tarsistes philippii Jordan 1919 skul Trygonorrhina Muller ampere Henle 1838 Trygonorrhina fasciata Muller adenosine monophosphate Henle 1841 Trygonorrhina melaleuca Scott 1954 skul Zapteryx Jordan adenosine monophosphate Gilbert 1880 Zapteryx brevirostris Muller ampere Henle 1841 Zapteryx exasperata Jordan amp Gilbert 1880 Zapteryx xyster Jordan amp Evermann 1896duephim aekikhplaorninxangxing aekikh Froese Rainer and Daniel Pauly eds 2011 Rhinobatidae in thankhxmulpla February chbbpi 2011 naaes brrcng April 8 2013 30 pithiecaornnhayip aelaekhakklbma phucdkarxxniln subkhnemux July 16 2016 Shovelnose guitarfish Sandy Seafloor Fishes Rhinobatos productus at the Monterey Bay Aquarium Monterey Bay Aquarium Monterey Bay Aquarium Foundation subkhnemux 1 May 2015 4 0 4 1 Sullivan Taylor FLMNH Ichthyology Department Atlantic Guitarfish Florida Museum of Natural History Florida Museum of Natural History subkhnemux 1 May 2015 5 0 5 1 last White adenosine monophosphate Fahmi 2006 2006 Rhinobatos jimbaranensis and R penggali two fresh shovelnose rays Batoidea Rhinobatidae from easterly Indonesia Cybium 30 3 262ff Peter R last Leonard J V Compagno Kazuhiro Nakaya 2004 Rhinobatos nudidorsalis a new species of shovelnose ray Batoidea Rhinobatidae from the Mascarene Ridge cardinal indian Ocean Ichthyological Research 51 2 153 158 department of the interior 10 1007 s10228 004 0211 0 7 0 7 1 last P R Ho H C ampere Chen R R 2013 A raw species of wedgefish Rhynchobatus immaculatus Chondrichthyes Rhynchobatidae from Taiwan Pp 185 198 in de Carvalho M R Ebert D A Ho H C amp White W T eds Systematics and biodiversity of sharks rays and chimera Chondrichthyes of Taiwan Zootaxa 3752 1 1 386 Compagno L J V amp Marshall A D 2006 Rhynchobatus sp nov A IUCN Red List of Threatened Species Version 2014 1 International Union for Conservation of Nature CS1 maint multiple names authors list link CS1 maint referee harv link aehlngkhxmulxun aekikhcak Fishbase orgekhathungcak hypertext transfer protocol thursday wikipedia org watt index php title wngsplaornn ampere oldid 6550476, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

Table of Contents

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น