สยามเดินรถ – จองตั๋วรถทัวร์ ซื้อตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว เลือกที่นั่งได้เอง

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านบ่อล้อ 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 641 17:50 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 641 18:00 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 748 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 997 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ. ทุ่งสง 06:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 567 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 567 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 567 16:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32 662 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 567 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 882 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 662 17:50 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 567 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 567 18:00 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 662 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 567 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 882 20:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24 882 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 662 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.หัวไทร 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 641 17:50 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 641 18:00 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 748 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 997 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. นราธิวาส 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 844 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1313 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตากใบ 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 891 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1386 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.สุไหงโกลก 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 891 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1386 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต้นไทร 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 844 17:15 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1313 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บาเจาะ 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 844 17:15 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1313 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ยี่ง้อ 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 844 17:15 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1313 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – มะนังดาลำ 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 844 17:15 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1313 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ปัตตานี 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 774 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1204 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ่อทอง 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 794 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 926 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ค่ายอิงคยุทธ 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 794 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 926 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะโหมด 06:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 659 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 659 16:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32 769 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 659 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1025 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 769 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 659 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 659 20:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24 1025 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 769 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าพยอม 06:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 628 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 628 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 628 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 628 16:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32 733 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 733 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 733 20:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24 977 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พัทลุง 06:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 628 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 628 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 628 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 628 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 628 16:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32 733 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 733 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 733 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 977 20:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24 977 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ป่าบอน 06:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 698 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 698 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 698 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 698 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 698 16:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32 815 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 815 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 815 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1086 18:10 กรุงเทพฯ – ยะลา VIP 24 1086 20:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24 1086 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. ยะลา 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 794 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 926 18:10 กรุงเทพฯ – ยะลา VIP 24 1235 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.บันนังสตา 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 824 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 962 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ธารโต 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 839 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 979 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เบตง 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 895 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 1044 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คอกช้าง 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 895 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 1044 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. สงขลา 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 734 17:50 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 734 18:00 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 857 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 1120 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.นาทวี 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 740 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จะนะ 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 724 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 724 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 856 18:10 กรุงเทพฯ – ยะลา VIP 24 1126 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 740 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หาดใหญ่ 06:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 698 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 698 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 698 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 698 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 698 16:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32 815 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 815 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 815 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1086 20:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24 1086 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 698 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ต.ม่วงงาม 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 734 17:10 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 734 18:35 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 857 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 1120 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – หน้า อ.สทิงพระ 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 695 17:50 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 695 18:00 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 811 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 1081 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 668 17:10 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 668 18:35 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 779 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 1039 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกระโนด 18:00 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 779 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 1039 17:50 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 668 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – แยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 06:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ป.1 698 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 698 17:00 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ ป.1 698 18:00 กรุงเทพฯ – นาทวี ป.1 698 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 698 16:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ VIP 32 815 17:40 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง VIP 32 815 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 815 17:30 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ VIP 24 1086 20:10 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) VIP 24 1086 15:30 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง ป.1 698 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ด่านสะเดา 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 740 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 863 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – ปาดังเบซาร์ 18:20 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ VIP 32 863 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สี่แยกบ้านน้ำกระจาย 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 734 17:10 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 734 18:35 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 857 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 1120 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – สิงหนคร 08:00 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า) ป.1 734 17:10 กรุงเทพฯ – สงขลา ป.1 734 18:35 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 32 857 19:50 กรุงเทพฯ – สงขลา VIP 24 1120 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – คลองแงะ 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 863 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 740 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ด่านนอก 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 863 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 740 กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บ้านปริก 18:50 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก ป.1 740 20:30 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก VIP 32 863 บขส. สงขลา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ 07:00 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) ป.1 734 15:00 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) ป.1 734 17:00 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) VIP 24 1120 17:30 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า) VIP 32 857 หาดใหญ่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ 07:30 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ VIP 32 815 15:00 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ป.1 698 16:10 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ VIP 32 815 16:30 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ VIP 24 1086 17:30 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ VIP 24 1086 17:30 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ ป.1 698 18:00 นาทวี – กรุงเทพ ป.1 698 20:00 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ป.1 698 19:30 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ VIP 32 815

Leave a Comment