เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox) แผนเปิดเกาะสมุย/เกาะพะงัน/เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัว!

Table of Contents

เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox) แผนเปิดเกาะสมุย/เกาะพะงัน/เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัว ตามแผนการที่เรียกว่า  “เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox)” ซึ่งมี เกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ นักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส แล้วเดินทางเข้ามา โดยโครงการสมุยพลัสนี้ถูกต่อยอดจากโครงการ “ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ( Phuket Sandbox ) “ For English Click : Koh Samui Sandbox : Rules of Samui Plus Program

สมุยแซนด์บ็อกซ์ (Samui Sandbox) คืออะไร? 

“สมุยแซนด์บ็อกซ์ (Samui Sandbox)” หรือ ก่อนหน้านี้เรียก “สมุยพลัส (Samui Plus)”  บางครั้งเรียกว่า  “สมุย ซีล รูทส์ (Samui Sealed Routes)” คล้ายกับแผน “ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ( Phuket Sandbox ) ” ซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

เกาะสมุย ร่วมกับ เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้ถูกกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวระบบปิด โดยนักท่องเที่ยว​สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดเฉพาะในพื้นที่นี้ โครงการนี้มีเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ก่อนที่ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะต้องพักบนเกาะสมุย ( เกาะพะงัน และเกาะเต่า ) อย่างน้อย 7 คืนหากต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น Samui Plus Sandbox

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox)

เมื่อเดินทางเข้าไทยผ่านโครงการสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ โดยหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีดังนี้

วันที่ 0 (วันที่มาถึง) – วันที่ 1

นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ดาวน์โหลด Application Samui Health Pass และ Mor Cha Na ทําการตรวจหาเชื่อศรงที่ 1 ณ สนามบินสมุย หรือ สถานที่ศปก.อ.เกาะสมุยกำหมด เมื่อมาถึงสนามบินเกาะสมุย ต้องเดินทางเข้าพักใน โรงแรม SHA Extra Plus บนเกาะสมุย เท่านั้น พาหนะจากสนามบิน – ที่พักเกาะสมุย กําหนดให้ใช้พาหนะที่ได้มาตรฐาน ขึ้นทะเบียนกับศปก.ในพื้นที่ โดยได้รับตราสัญลักษณ์ Samui Plus พำนักในห้องพัก จนกว่าผลสอบครั้งที่ 1 เป็นลบ

วันที่ 1-7

หลังจากผลตรวจครั้งที่ 1 เป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า การเดินทางระหว่างเกาะอนุญาตเฉพาะท่าเรือที่กําหนด พำนักในที่พัก SHA PLUS เท่านั้น เปิดการใช้งาน Samui Health Pass และ Mor Cha Na ขณะที่พํานักในพื้นที่ วันที่ 6-7 ทําการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ณ จุด SWAB เซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุย หรือ โรงพยาบาลเกาะพะงัน หรือ โรงพยาบาลเกาะเต่า หรือ สถานที่ศปก.พื้นที่กําหนด ( เกาะพะงัน เกาะเต่า แนะนํา Swab วันที่่ 6 ) วันที่ 7 หลังผลตรวจหาเชื่อครั้งที่ 2 เป็นลบ สามารถรับ Release Form

วันที่ 8

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร

ใครบ้างที่สามารถร่วมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ได้?

✔️ ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน ✔️ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง สำหรับนโยบายล่าสุดของการเดินทางกับเด็ก โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมที่นี่ : มาตรการเดินทางเข้าไทยสำหรับเด็ก ✔️ คนไทยและคนต่างชาติ สามารถเข้าร่วมสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ได้

ประเทศที่สามารถเข้าร่วมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ได้?

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประเทศไทยต้อนรับนักเดินทางจาก ทุกประเทศทั่วโลก ให้เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์ โดยไม่มีการแบ่งรายชื่อประเทศตามระดับความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 แผนเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์เปิดสำหรับนักเดินทางที่บินมายังประเทศไทยจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และททท. รายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าร่วมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนขอ Thailand Pass เช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 สำหรับการเข้าสู่ประเทศไทยผ่านโครงการสมุยพลัส / เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ ผู้โดยสารต้องมี เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง (Certificate of Vaccination) โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก ( WHO ) และต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน Thailand Pass คุณจะต้องแสดงหลักฐานการการจอง โรงแรมในสมุยแซนด์บ็อกซ์ แบบชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 7 คืน ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า โดยหลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน ( airport pick up ) หลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่บนเกาะในวันที่ 0 * และ 6 ( หรือ 7 ) ของการเข้าพักของคุณ ตั๋วเครื่องบินไ ปยังเกาะสมุย ในการเดินทางเข้าเกาะสมุยภายใต้โครงการเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ นักท่องเที่ยวยังคงจะต้องแสดง หนังสือยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 โดยวิธี RT-PCR ( COVID-19 free certificate ) ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลด Samui Health Pass เพื่อติดตามการเดินทางระหว่างอยู่บนเกาะ

ประกันโควิด COVID-19 สำหรับเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

ชาวต่างชาติทุกคน ที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านโครงการเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ ( Koh Samui Sandbox ) ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ในจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 50,000 USD ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย คลิกด่านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาในเว็บไซต์ประกันภัยและซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ที่นี่ ⬇️

โรงแรมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัว แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางภายใต้โครงการเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับการที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น หลังจากเดินทางมาถึงเกาะสมุยแล้ว จะต้องพัก 7 คืนที่โรงแรมสมุยแซนด์บ็อกซ์ที่เลือกไว้ โดยในคืนแรกต้องพักที่โรงแรม SHA Extra Plus บนเกาะสมุย !

โดยรายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus บนเกาะสมุย ได้มีการรวบรวมไว้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้ รายชื่อ โรงแรมที่ผ่านการรับรอง SHA Extra Plus  (SHA++)  แยกตามพื้นที่ท่องเที่ยวของเกาะสมุยมีดังนี้ หลังจากที่คุณได้รับผลตรวจโควิด-19 จากการตรวจครั้งแรก คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้อย่างอิสระรอบๆเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า แต่คุณยังต้องเลือกพักในโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA++ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 คืน ทั้งนี้คุณต้องชําระค่าที่พักและค่าจรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย คุณสามารถจองโรงแรมสมุยแซนด์บ็อกซ์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ ( เช่น Booking.com, Agoda.com ) หรือโรงแรมโดยตรง การจองโรงแรมบนเกาะสมุยจะต้องรวมบริการรับที่สนามบินและการตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อจองการเข้าพักกับ Booking.com คุณสามารถส่งส่งคำขอพิเศษไปยังโรงแรมของเพื่อจัดเตรียมรถรับที่สนามบินและการทดสอบโควิด-19 และออกใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Extra Plus จากนั้นผู้เข้าพักนำใบยืนยันการจองไปอัพโหลดในระบบ Thailand Pass เพื่อเป็นเอกสารประกอบการอนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศ และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Thailand Pass QR Code สำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศไทย รายชื่อโรงแรมในแซนด์บ็อกซ์ในเกาะต่างๆ มีดังนี้ :

โรงแรมยอดนิยมในโครงการสมุยแซนด์บ็อกซ์

โรงแรมสมุยแซนด์บ็อกซ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับแรก จากผู้อ่านของเรา มีดังต่อไปนี้ :

วิธีเดินทางระหว่างเกาะ

นักท่องเที่ยวต้องเดินทางระหว่างเกาะจากท่าเรือที่กำหนดเท่านั้น :

 • เกาะสมุย – ท่าเรือลมพระยาหน้าพระลาน ท่าเรือบุรีรสา (เฉพาะลูกค้าโรงแรม ) และท่าเรือผู้ใหญ่นนท์ 9
 • เกาะพะงัน – ท่าเรือท้องศาลา
 • เกาะเต่า – ท่าเรือบ้านแม่หาด (ศาลาวิภาวดี)
 • ท่าเรือไปหมู่เกาะอ่างทอง – ท่าเรือเทศบาลนครเกาะสมุย หน้าทอน

ขอแนะนำให้ตรวจสอบตารางเดินเรือระหว่างเกาะก่อนจองที่พัก

การตรวจโควิด-19

การตรวจโควิด-19 ครั้งแรกจะทำเมื่อมาถึงสนามบินสมุยหรือในสถานที่ที่กำหนด ในวันที่ 6 หรือ 7 วัน คุณจะต้องทำการตรวจโควิด-19 เพิ่มเติม โดยสามารถจองและชำระเงินล่วงหน้า

รายชื่อศูนย์ตรวจโควิด-19 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะสมุย

 • โรงพยาบาลเกาะสมุย Tel. 077 913 200

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะพะงัน

 • โรงพยาบาลเกาะพะงัน Tel. 077 377034

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะเต่า

 • โรงพยาบาลเกาะเต่า Tel. 077 456 490

สายการบินไปเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

ในการเดินทางเข้าเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ คุณต้องบินด้วยเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศมายังเกาะสมุย หรือเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพฯ สำหรับเที่ยวบินที่เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯต้องเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น เที่ยวบินพิเศษ   ที่สงวนไว้สำหรับผู้โดยสารสมุยพลัส แซนด์บ็อกซ์เพื่อเปลี่ยนเครื่องจากกรุงเทพฯ ( สามารถจองเที่ยวบินเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น ! ) จาก กรุงเทพฯ ไป เกาะสมุย (BKK-USM)

 • PG 5125: ออกเดินทาง 12.00  – ถึง 13.30
 • PG 5171: ออกเดินทาง 17:10 – ถึง 18:40

จาก เกาะสมุย ไป กรุงเทพฯ (USM-BKK)

 • PG 5126: ออกเดินทาง 14.10 – ถึง 15.40
 • PG 5172: ออกเดินทาง 19:20 – ถึง 20:50

การเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดินทางขาเข้าและขาออกที่ GATE E10 ของสนามบินสุวรรณภูมิ
 • เจ้าหน้าที่สายการบินจะพาผู้โดยสารไปยังจุดตรวจควบคุมสุขภาพ ณ Concourse F
 • ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ FAST-TRACK area
 • เจ้าหน้าที่สายการบินจะพาผู้โดยสารไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและรอที่ GATE D4
 • ขึ้นเครื่องจาก GATE D4

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปเกาะสมุยควรติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินปัจจุบันและข้อกำหนดการเดินทาง

Join Our FACEBOOK foliate !

อัพเดทข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

 

ไทม์ไลน์/ข่าวสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Samui Sandbox)

อัพเดท 1 ตุลาคม 2564

ประเทศไทยได้ปรับมาตราการโดยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลทำให้ผู้ที่เดินทางเข้าสมุย พลัส แซนด์บ็อกซ์ ต้องอยู่ในพื้นที่เพียง 7 วันก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่น นอกจากนี้ยังมีการลดจำนวนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เหลือเพียง 2 ครั้ง

อัพเดท 18 มิถุนายน 2564

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการสมุยพลัส ( จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) สำหรับเส้นทางสมุย-พะงัน-เต่า เพื่อเปิดให้บริการเกาะสมุยได้อย่างปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ดังนี้

แนวทางการเปิดประเทศไทย สำหรับ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า):

ก่อนเดินทาง

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศต้องเดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจะต้องอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง
 • คนไทยและชาวต่างชาติต้องเดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ลงทะเบียนกับ MoPH หรือได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทางและต้องมีใบรับรองวัคซีนเพื่อยืนยันการฉีดวัคซีน
 • อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์
 • ผู้เดินทางที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ COVID-19 โดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำ 100,000 USD

วันที่เดินทางมาถึง

 • ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และการตรวจคัดกรอง COVID-19 รวมถึงการทดสอบ RT-PCR
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือน
 • ไปที่โรงแรมที่คุณจองไว้โดยตรงเพื่อรอผลการทดสอบ
  • เดินทางมาถึงภูเก็ตต้องเช็คอินที่สถานประกอบการที่พักที่ได้รับการรับรองจาก SHA Plus ที่จองไว้ล่วงหน้า
  • เดินทางมาถึงเกาะสมุยต้องเช็คอินที่สถานที่กักกันโรคในท้องถิ่น (ALQ)
 • หากผลตรวจเป็นลบสำหรับ COVID-19 ผู้เดินทางไปภูเก็ตสามารถไปได้ทุกที่ในภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะสมุยสามารถออกจากห้องพักเพื่อใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักเท่านั้น

การพำนักบนเกาะ

 • ในช่วงคืนที่ 1 – 3 ผู้เดินทางสามารถออกจากห้องพักเพื่อใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักเท่านั้น
 • ในช่วงคืนที่ 4 – 7 ผู้เดินทางสามารถเดินทางในเส้นทางที่กำหนดภายในเกาะสมุยเท่านั้น
 • ในช่วงคืนที่ 8 – 14 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้
 • เข้ารับการทดสอบ COVID-19 โดยใช้วิธี RT-PCR ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
 • แนะนำให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน DMHTTA อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
  • D – Distancing, 
  • M – Mask wearing, 
  • H – Handwashing, 
  • T – Temperature check, 
  • T – Testing for COVID-19, and 
  • A – alert application.

การเดินทางภายในประเทศ

 • สำหรับการเดินทางจากเกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่าไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของไทย ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้เข้าพำนักในพื้นที่ครบ 14 คืนพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ตามแนวทางและมาตรการที่ประกาศโดยจังหวัดปลายทางนั้นๆ

อัพเดท 1 เมษายน 2021

ประเทศไทยลดวันกักตัวพร้อมประกาศแผนเปิดประเทศ 3 ระยะ

ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน จากการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ได้มีมติให้ลดวันกักตัวจาก 14 วันเป็น 10 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังมีให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว การลดระยะเวลากักกันในประเทศไทยนี้ ไม่ได้ใช้กรณีผู้เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อโควิด – 19 กลายพันธุ์ตามที่ สธ. กําหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการกักกันเป็นเวลา 14 วันตามระเบียบข้อบังคับเดิม Update:  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้เดินทางจะต้องได้รับการกักกันอีกครั้งเป็นเวลา 14 วันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะการฉีดวัคซีน ระยะที่ 2 มีกำหนดจะดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยเริ่มจากเกาะภูเก็ตซึ่งนักท่องเที่ยวที่ฉัดวัคซีนจะไม่ต้องกักตัว ระยะที่ 3 มีกำหนดจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดยที่กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่ จะดำเนินการตามภูเก็ตและจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโดยไม่มีการกักกัน คาดว่าการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

อัพเดต 26 มีนาคม 2021

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก​ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในแผนการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ซึ่งต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางไปภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว หรือที่เรียกว่า Phuket Sandbox.

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีแผนจะเปิดพื้นที่ภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีการกักกัน หากโครงการนี้สำเร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 จะดำเนินการในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ เช่น ชลบุรี ( พัทยา ) เชียงใหม่ กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี ( เกาะสมุย ) อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และฉีดวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดและตรวจหาเชื้อโควิด-19

หมายเหตุสำคัญสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย

โปรดทราบว่าในช่วงการระบาดของ COVID-19 เงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยมักจะมีการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในพื้นที่ ก่อนที่จะวางแผนการเดินทางเพื่ออัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ

Leave a Comment