Everyone in the whole country wishes they can be at Eitoku’s prom. คายๆ ก็หวังที่จะได้เป็นที่รู้จัก ในงานพรอมของเอโทคุ กันทั้งนั้น Kyle, these are not treats. These are guests. คายนี่ไม่ใช่ขนม นี่แขก Just spit it out, it’s dirty. คายมันออกมา มันสกปรกนะ Spit that out right now! คายมันออกมาเดี๋ยวนี้ Spit the corpse out here but digested the skin? คายศพออกทิ้งไว้ตรงนี้ แต่ย่อยผิวหนังหรอ? Spit it out, I’ve got a life. คายออกมา ฉันยังมีชีวิต Kaya1, did you ever apply for credit at a bank? คาย่า 1 .. นายเคยยื่นขอสินเชื่อมั้ย? Kaya copies. We reached the station Commander. คาย่า รับทราบ เราถึงสถานีแล้วครับกัปตัน It’s Kaya. She’s come to say sorry to you, and she loves you, and that she didn’t mean to be such a fucking bitch. คาย่า เธอมาเพื่อขอโทษนาย และเธอรักนาย Kaya, that Quaker story, คาย่า เรื่องเควกเกอร์นั่น Kaya ain’t so bad. It ain’t her fault she’s a fucking bitch. คาย่าก็ไม่ได้เลวร้าย ไม่ใช่ความผิดเธอที่เธอเป็นนังงี่เง่า And Caiaphas paid you for a different story. คายาฟาสจ้างให้เจ้าเล่าเป็นอีกอย่าง No. It was rude, hateful. ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง Good. Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position. ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก You’re very rude, Stanley. คุณ หยาบคายมาก, สแตนลี่ย์ “You’re very rude, Stanley.” คุณ หยาบคายมาก, สแตนลี่ย์ And I come back to the world, and I see all those maggots at the airport, protesting’ me, spittin’. และผมกลับมาที่โลกและผมเห็น หนอนเหล่านั้นที่สนามบินประท้วงการคาย It would be uncivil for us to let you make such a long trip for nothing. คงจะเป็นการหยาบคายถ้าให้คุณเดินทาง ไกลขนาดนี้โดยเปล่าประโยชน์ That’s indecent. Do you understand? นั่นคือความหยาบคาย คุณเข้าใจไหม? It’s very rude to stare! จ้องแบบนั้นหยาบคายนะ Look, I don’t mean to be rude, but this is not as easy as it looks, so I’d appreciate it if you wouldn’t distract me. ข้าก็ไม่อยากจะหยาบคายนะ แต่นี่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นหรอก ข้าจะขอบใจมากถ้าเจ้าจะไม่ทำลายสมาธิข้า That may be the first time in my life a man has dared insult me. นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่มีคนกล้าพูดจาหยาบคายแบบนั้นกับข้า When a guy is mean to us or if he cheats on us we can’t tell him, “You’re a bastard.” คนที่หยาบคาย เราบอกเขาว่า “แกมันสารเลว”ไม่ได้ My partners will give you a fair price. ถ้านายขาย หุ้นส่วนฉันจะให้ราคา สูงกว่าราคายุติธรรม Sorry. Irritating little sod. I’m quite fond of him really. สดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดการระคายเคือง ผมค่อนข้างรักเขาจริงๆ Nothing is impossible. “Lmpossible” is a dirty, dirty word. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ “เป็นไปไม่ได้” เป็นคำอะไรที่หยาบคายมากนะ You don’t even wash properly and you’re rude to your sisters and to me. น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย It’s something about the wax and the salt water. lt irritates them. มันน่าจะเกี่ยวกับแว๊กซ์กับน้ำเกลือ มันค่อนข้างระคายเคือง Don’t be rude. Drink your drink, but do it quickly. อย่าหยาบคาย ดื่มเครื่องดื่มของคุณ แต่ทำมันได้อย่างรวดเร็ว The vice sergeant… says Hanna likes you… thinks you’re some kind of star. จ่าที่คายเรื่อง… บอกแฮนนาชอบคุณ ยกย่องว่าเป็นดารา ว่าคุณหัวแหลม After abusing you so to your face, I could have no scruple in abusing you to all your relations. หลังจากที่หยาบคายกับคุณแล้ว ฉันไม่สามารถที่จะ ลดความตะขิดตะขวงใจที่ได้ว่าร้ายคุณไป Cole d’man in Greece where Armand’s work is… and finally, the vulgar Coleman in Florida, where Armand’s home is. โคล d’คนในกรีซที่ทำงานของอาร์มันด์เป็น … และในที่สุดหยาบคายโคลแมนในฟลอริดาที่บ้านอาร์มันด์คือ Well, they were being very rude. I can’t abide rudeness. พวกเขาหยาบคายมาก ฉันไม่สามารถทนต่อความหยาบคายนั้น There were bugs in the garden Didn’t have a clue นั่นพวกแมลงในสวน ที่ไม่ระแคะระคาย How is it you don’t have a clue who you were before you came to us, but you can remember all that? เธอไม่ระแคะระคายเลยรึ ว่าเธอเป็นใครก่อนมาอยู่กับเรา แต่เธอจำทุกอย่างได้ไหมล่ะ? You’re being very rude. You shouldn’t be asking me this. หยาบคายมาก ไม่สมควรถามฉันยังงี้ You are rude and uncouth and presumptuous… and I am leaving now. คุณหยาบคายและเร่อร่า ชอบทึกทักโง้นงี้ ฉันไปดีกว่า Well, well, well! Now who’s being rude? แหมๆ ใครหยาบคายกันแน่ You’re being rude, Max. เธอหยาบคายมาก แม็กซ์ It died spitting out the number. Consciousness is the number? ก่อนมันจะพัง ก็เลยคายออกมา และสิ่งนั้นก็คือตัวเลขนั่นหรือครับ ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น